Podczas przeprowadzania rozwodu może pojawić się wiele kwestii spornych pomiędzy małżonkami.

Pewne problemy pojawiają się, gdy jedna strona żąda wyłącznej prawnej opieki nad dzieckiem, wysokich alimentów oraz posiadania różnych aktywów majątku, a druga żąda zrzeczenia się pewnych tych roszczeń. Dokumentacja dowodowa może zawierać warunki, które mogą zaszkodzić małżonkowi podczas zakończenia procesu rozwodowego. Prawnik zatrudniony w celu zawarcia ugody rozwodowej może potrzebować przejrzeć dokumentację, aby wyłapać jakiekolwiek niespójności, ale może również potrzebować przeanalizować dokumenty, aby upewnić się, że nic w żargonie prawniczym nie jest w nich zmyleniem dla klienta. Jeśli istnieje zamieszanie lub nie ma kontrargumentu z powodu niezrozumienia żargonu prawniczego, prawnik będzie musiał wyjaśnić klauzulę lub przepis swojemu klientowi. Te specyficzne słowa zwykle chronią interesy drugiej strony i mogą powodować poważne komplikacje dla małżonka poprzez opiekę, alimenty dla małżonka lub brak ewentualnych przyszłych roszczeń. Jednym ze sposobów, w jaki prawnik pomaga klientowi w trakcie rozwodu, jest szukanie innej drogi do zakończenia konfliktu między małżonkami, niż długa batalia sądowa.

Jednym z nich jest osiągnięcie ugody między obiema stronami jeszcze przed rozprawą sądową.

Dostępne są opcje obejmujące mediację i arbitraż. Otwarty dialog i komunikacja, czyli mediacja, to mniej formalne rozwiązanie, które znacznie skraca czas rozwodu i ogranicza koszty. Dlatego też kancelarie wrocław udzielają indywidualnej porady klientom i pomagają osiągnąć kompromis poprzez wiążący wynik, który doprowadzi obie strony do zawarcia porozumienia. Jeśli jednak małżonkowie nie mogą dojść do konkretnego rozwiązania, jedyną opcją może być standardowa sprawa w sądzie. Rozwiązanie konfliktu przed skierowaniem się do sądu jest również możliwe nawet bez korzystania z mediacji. Obie strony, które nadal pozostają w poprawnych stosunkach, mogą dążyć do rozwiązania niektórych spraw bez udziału sądu.