Możesz zobaczyć dwa różne terminy odnoszące się do zasad przewozu towarów niebezpiecznych- ADR i Regulamin Przewozu – ale oba odnoszą się do tych samych przepisów.

ADR to ogólnoeuropejski kodeks towarów niebezpiecznych. Przepisy przewozu dotyczą również kolejowego transportu tych towarów. Przepisy dotyczą przewoźników i handlowców. Handlowcy są często proszeni o przedstawienie deklaracji dotyczących towarów niebezpiecznych i dokumentów uzupełniających, takich jak dokumentacja pojazdu, bezpieczeństwo i zgłaszanie wypadków oraz zapewnienie, że towary są odpowiednio zapakowane i oznakowane. Handlowcy muszą również przestrzegać dwóch kluczowych zestawów obowiązków, czyli klasyfikacji i pakowania. Wszelkie przewożone towary niebezpieczne muszą być oznaczone ich nazwą, opisem i numerem klasy ADR. Musisz upewnić się, że wykwalifikowany doradca do spraw bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych sprawdzi, czy Twoje towary są prawidłowo obsługiwane i pakowane. Kierowcy ładunków niebezpiecznych będą musieli posiadać certyfikat szkolenia ADR. Towary muszą być dobrze zapakowane, aby wytrzymać zakłócenie i ruch, jakiego można się spodziewać podczas transportu.

Musisz również sprawdzić, czy twoje opakowanie eksportowe jest wyraźnie oznaczone numerem klasyfikacyjnym ADR oraz etykietami bezpieczeństwa odpowiednimi dla tej klasy towarów. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie, czy pojazdy Twojego przewoźnika wyraźnie pokazują, że będą przewozić towary niebezpieczne. Spedytor jest prawnie zobowiązany do złożenia oświadczenia o niebezpieczeństwie lub zagrożeniu transportowanych towarów. Przewoźnicy muszą znać przepisy dotyczące drogowego transportu towarów niebezpiecznych oraz procedury związane z klasyfikacją takich towarów jeśli oferują transport adr. Obejmuje to również sposób zapewnienia, że pojazdy, w których przewożony jest taki towar, oraz ich operatorzy, są odpowiednio certyfikowani zgodnie z przepisami międzynarodowymi. Towarami określonymi jako niebezpieczne są substancje żrące, substancje i artykuły wybuchowe, łatwopalne ciecze i ciała stałe, gazy, substancje utleniające, substancje radioaktywne i substancje toksyczne.