Rekrutacja pracowników niepełnosprawnych pozwala przedsiębiorcom łatwiej znaleźć wykwalifikowane osoby odpowiednie na dane stanowisko, których do tej pory nikt nie zatrudnił.

Wysokiej jakości siła robocza obejmuje wszelkiego rodzaju ludzi. Włączenie osób niepełnosprawnych do listy pracowników przyniesie twojej firmie wiele korzyści, jeśli masz mądrość i chęci, by spojrzeć poza związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych fałszywe przekonania.

Oblicz składki i ulgi z tytułu zatrudniania pracowników

Obliczenia składek i dofinansowań sprawdzi kalkulator PFRON

Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić kilka zmian, aby twoje miejsce pracy było bardziej sprzyjające integracji osób niepełnosprawnych. Korzyści mogą odnosić przedsiębiorstwa każdej wielkości i w każdej branży, ponieważ osoby niepełnosprawne mogą pracować na wielu różnych stanowiskach. Mogą to być przykładowo dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, a można wygodnie wszystkie ulgi w składkach wyliczyć online korzystając z kalkulatora PFRON. Niewielu pracodawców jest skłonnych zatrudniać pracowników niepełnosprawnych, a niewiedza, uprzedzenia i strach przed nieznanym są tutaj największą barierą. Zatem najlepszym sposobem na wyeliminowanie takich obaw jest zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Można zatem zdecydować się na zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, tym bardziej że w dzisiejszych czasach pandemii pracownicy i tak pracują zdalnie z domu. Motywacja, lojalność i wytrwałość to tylko niektóre z cech pracowników niepełnosprawnych, a często mają oni również wyższe wykształcenie. Mając pracę, chcą ją utrzymać prawdopodobnie bardziej niż jakakolwiek inna osoba poszukująca pracy, ponieważ prawdopodobnie zajęło im to wiele wysiłku, aby znaleźć odpowiednie dla siebie stanowisko. Możemy obliczyć na kalkulatorze jaka ulga PFRON nam przysługuje, jeśli zatrudniamy osoby niepełnosprawne. Dofinansowanie do wypłat to zachęta rządu, mająca na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym uzyskanie zatrudnienia. Zatrudniając osobę niepełnosprawną pracodawca zyskuje produktywnych pracowników, a obciążenie krajowego systemu ubezpieczenia społecznego staje się w ten sposób mniejsze.

Wprowadzając wszystkie dane w kalkulator pfron możemy dokładnie wyliczyć, czy należy się nam dofinansowanie do wypłat pracowników i jakiej wysokości.