W czasach rządów komunistycznych właściwie każdy mógł zostać oskarżony za zdradę, sabotaż, agitację i propagandę przeciwko państwu, czy znajomość z wrogiem partii.

Wyrok oznaczał długoletnie więzienie, deportację, pobyt w obozie pracy czy zesłanie, można było nawet uzyskać karę śmierci. Również po wyjściu z więzienia represje dla takich osób nie kończyły się, a aresztowania, przesłuchania, donoszenie, kary grzywny czy konfiskata majątku były powszechne, tak samo jak uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej.

Komunistyczne rządy nagminnie łamały podstawowe prawa człowieka

Doświadczony adwokat pomoże uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych

W 1948 roku ogłoszono kolektywizację całego rolnictwa. Decyzja ta spotkała się z masowym oporem chłopów, a rząd rozprawił się z nim, stosując kombinację represji i wyższych stawek podatkowych dla chłopów. Do rządu należały nadal Państwowe Gospodarstwa Rolne, które do 1989 roku przejęły kontrolę nad 18% wszystkich polskich gruntów rolnych. Skupienie gospodarki nakazowej na przemyśle ciężkim spowodowało ograniczenia konsumpcji i podwyżki cen, ostatecznie prowadząc do kilku fal społecznych protestów w latach 1956, 1970, 1976 i 1980. Osobom represjonowanym przez władze komunistyczne należy się odszkodowanie, które jest wypłacane po unieważnieniu wyroków i orzeczeń, jakie zapadły w czasach stalinizmu i komunizmu.

Wiele osób było internowanych, szykanowanych, aresztowanych i skazanych na kary grzywny za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Takim osobom uniemożliwiano również normalną pracę zarobkową, przez co straciły szansę na godną rentę i świadczenia emerytalne. Można było również stracić cały majątek na rzecz władz, dlatego obecnie można starać się o rekompensatę i odszkodowania dla osób represjonowanych w tamtym okresie. Krzywdy nie były tylko materialne i fizyczne, ale również psychiczne i moralne, należy je zatem wszelkimi możliwymi środkami wynagrodzić.

Starania o odszkodowanie dla osób represjonowanych można rozpocząć do 10 lat od uprawomocnienia się unieważnienia wyroków skazujących i orzeczeń. W składaniu wniosków i kompletowaniu dokumentacji może nam pomóc doświadczony prawnik.