Zintegrowane zarządzanie szkodnikami to proces, którego można użyć do rozwiązania problemów związanych ze szkodnikami w rolnictwie przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka dla ludzi i środowiska naturalnego.

Taki sposób działania może być wykorzystywany do zarządzania wszelkiego rodzaju szkodnikami w dowolnym miejscu, na obszarach miejskich, rolniczych i dzikich lub na obszarach naturalnych. Zarządzanie szkodnikami jest strategią opartą na ekosystemie, która koncentruje się na długoterminowym zapobieganiu występowaniom szkodników lub ich szkodom poprzez połączenie technik takich jak kontrola biologiczna, manipulowanie siedliskami, modyfikacja praktyk kulturowych i stosowanie odmian odpornych.

Chemiczne środki ochrony roślin stosuje się dopiero po tym, jak monitorowanie wykaże, że są potrzebne zgodnie z ustalonymi wytycznymi, a zabiegi są wykonywane w celu usunięcia tylko organizmu docelowego.

Preparaty do zwalczania szkodników i chwastów są wybierane i stosowane w sposób, który minimalizuje ryzyko dla zdrowia ludzi, organizmów pożytecznych i niedocelowych oraz dla środowiska naturalnego. Szkodniki to organizmy, które niszczą lub zakłócają wzrost pożądanych rośliny na naszych polach i w sadach, krajobrazach lub na dzikich terenach oraz niszczą domy lub inne budowle. Szkodniki obejmują również organizmy, które wpływają na zdrowie ludzi lub zwierząt.

Szkodniki mogą przenosić choroby lub mogą być po prostu uciążliwe. Szkodnikiem może być roślina czyli chwast, kręgowiec jak ptak, gryzoń lub inny ssak, bezkręgowiec jak owad, kleszcz, roztocze lub ślimak czy nicień, lub patogeny jak bakterie, wirusy lub grzyby oraz pleśń, który powoduje chorobę lub inny niepożądany organizm, który może zaszkodzić jakości wody, życiu zwierząt lub innym częściom ekosystemu. Dzięki działaniom takim jak ochrona rzepaku, podejmujesz niezbędne działania, które zapobiegają pojawianiu się szkodników, na przykład poprzez hodowanie zdrowej uprawy, która jest w stanie wytrzymać ataki szkodników, stosowanie odpornych na choroby roślin lub doszczelnianie szczelin, aby zapobiec przedostawaniu się owadów lub gryzoni do budynku.