Pracodawcy mają obowiązki dotyczące zapewnienia i używania środków ochrony osobistej w miejscu pracy, aby chronić swoich pracowników przed ryzykiem obrażeń, wypadków i innych zagrożeń.

Środki ochrony indywidualnej i odzież ochronna to sprzęt, który ochroni użytkownika przed zagrożeniami dla zdrowia lub bezpieczeństwa w pracy. Może obejmować takie elementy, jak hełmy ochronne i kaski, rękawiczki do różnych rodzajów zastosowań, okulary ochronne, odzież odblaskowa, obuwie ochronne i szelki bezpieczeństwa. Ochrona słuchu i sprzęt ochrony dróg oddechowych przewidziany w większości sytuacji roboczych nie są objęte niektórymi przepisami, ponieważ mają do nich zastosowanie inne, bardziej szczegółowe wytyczne. Te elementy muszą być jednak kompatybilne z innymi dostarczonymi środkami ochrony indywidualnej i odzieżą ochronną.

Aby upewnić się, że wybrano odpowiedni rodzaj odzieży ochronnej, należy rozważyć różne zagrożenia w miejscu pracy i zidentyfikować środki i sposoby zapewniające odpowiednią ochronę przed nimi, ponieważ różne elementy ochronne spełniają różne zadania i stosowane są do innych celów.

W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie porady od specjalistów lub od producenta sprzętu ochrony osobistej. Odzież ochronna, taka jak spodnie robocze, chroni użytkownika przed ryzykiem i uwzględniają warunki środowiskowe, w których odbywa się praca. Na przykład ochrona oczu zaprojektowana w celu ochrony przed pestycydami rolniczymi może nie zapewniać odpowiedniej ochrony podczas używania szlifierki kątowej do cięcia stali lub kamienia. Źle dobrana odzież ochronna może zwiększać ogólny poziom ryzyka, czy dodać nowe zagrożenie, przykładowo przez utrudnianie komunikacji lub złe dopasowanie, a luźne elementy garderoby mogą powodować wciągnięcie w tryby maszyny. Dlatego należy odzież ochronną dobierać tak, aby odpowiednio pasowała i nie krępowała ruchów potrzebnych do wykonywania zadań. Na przykład stosowanie respiratora czy maski ochronnej nie może utrudniać prawidłowego dopasowania ochrony oczu w postaci gogli.