Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która trudni się wyceną pojazdów. Jego usługi polegają również na sprawdzeniu uszkodzeń samochodu i ich wpływie na jego wartość. Najczęściej są zatrudniani przez towarzystwa ubezpieczeniowe, gdzie sporządzają kosztorysy napraw a co za tym idzie szacują wartość odszkodowania. Można ich także spotkać w warsztatach samochodowych, sądach czy pracujących bezpośrednio u producenta. Co ważne, nie każdy może zostać rzeczoznawcą. Taka osoba powinna mieć odpowiednie wykształcenie, doświadczenie, musi być niekarany a także ma obowiązek zdań egzamin państwowy.

Zakres obowiązków

Rzeczoznawca, będący współpracownikiem towarzystwa ubezpieczeniowego, przeprowadza oględziny pojazdu i odpowiednio je dokumentuje. W dokumentacji sprawy wypisuje dane samochodu, umieszcza zdjęcia po kolizji i sporządza listę uszkodzeń. Na podstawie powyższych informacji jest wyceniana wartość pojazdu i koszty naprawy. Jeżeli ubezpieczający otrzymał odszkodowanie o wartości niższej niż faktyczne koszty naprawy, wtedy rzeczoznawca jest zobowiązany wyjaśnić zaistniałą sytuację. Kolejnym zadaniem specjalisty, które wykonuje dla ubezpieczyciela, jest dokonanie oględzin pojazdu przed oddaniem go do kasacji.

Inny ważnymi obowiązkami rzeczoznawcy są: wyrażanie opinii podczas zakupu lub sprzedaży pojazdu, ponieważ jest on w stanie realnie ocenić jego wartość. Ma także odpowiednie instrumenty, by sprawdzić historię auta. Specjalista spełnia bardzo ważną funkcję podczas kontaktów z instytucjami prawnymi, gdyż jego wiedza przydaje się podczas wykonywania ekspertyz sądowych.

Dlaczego warto skorzystać z takich usług?

Zwrócenie się z pomocą do rzeczoznawcy jest przeważnie równoznaczne z tym, iż towarzystwo ubezpieczeniowe przychyli się do prośby ubezpieczającego samochód. Jednak często, jeśli ubezpieczyciel nie jest przekonany do tych racji, wiąże się to z bataliami sądowymi. Taka sytuacja jest równoznaczna z brakiem możliwości naprawy auta podczas trwania postępowania. Warto zasięgnąć opinii specjalisty, ponieważ fachowo przeprowadzona ekspertyza doprowadza do rozwiązania sprawy na korzyść właściciela pojazdu.

Więcej o pomocy rzeczoznawcy dowiesz się na stronie firmy odszkodowawczej TB Ekspert, która świadczy usługi rzeczoznawcy samochodowego.