Każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania polisy OC. Stanowi ona pewnego rodzaju ochronę zarówno dla sprawcy kolizji, jak i osoby poszkodowanej. W przypadku kolizji osoba poszkodowana otrzyma ubezpieczenie z polisy OC sprawcy. Jest zatem pewna otrzymania odszkodowania, a sprawca odszkodowanie nie musi ponosić kosztów z własnych środków finansowych. Warto wiedzieć za co dokładnie można dochodzić odszkodowania i co zrobić w sytuacji kiedy nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela.

Kolizja lub wypadek – komu należy się odszkodowanie?

Jak wspomniano, każdej osobie poszkodowanej w kolizji lub wypadku należy się odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Co ważne, odszkodowania może się domagać nie tylko właściciel czy kierowca auta, ale również każdy pasażer, który doznał obrażenia ciała lub szkody rzeczowej. Ponadto odszkodowania mogą domagać się potrąceni przechodnie czy rowerzyści. Nie można zapomnieć także o tym, że odszkodowanie należy się również najbliższej rodzinie uczestnika wypadku jeśli ten w jego wyniku poniósł śmieć.

Jakiego odszkodowania można się domagać?

Zacząć trzeba od tego, że odróżnić należy kolizję od wypadku. Kolizja jest zdarzeniem drogowym, w którym nikt nie ucierpiał. Inaczej jest w przypadku wypadku. Jest to zdarzenie drogowe, w wyniku którego ktoś doznał obrażeń lub poniósł śmierć. W przypadku kolizji osoba poszkodowana może się domagać od firmy ubezpieczeniowej sprawcy odszkodowania w związku z uszkodzeniem pojazdu, uszkodzeniem rzeczy znajdujących się w pojeździe oraz w związku z kosztami związanymi z choćby koniecznością holowania uszkodzonego auta. W sytuacji kiedy dojdzie do wypadku poszkodowany może przede wszystkim domagać się zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie. Poszkodowanemu należy się w takiej sytuacji zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, a także utraty zarobku jeśli do tego dojdzie w wyniku wypadku.

Zaniżone odszkodowanie przez ubezpieczyciela – co zrobić?

Może się tak zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa wyceni odszkodowanie na kwotę, która nas nie zadowala. Innymi słowy, odszkodowanie to można uznać za zaniżone. Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Przede wszystkim od takiej decyzji zawsze można się odwołać. Jeśli firma ubezpieczeniowa nie zmieni zdania można dochodzić swojego odszkodowania w inny sposób. Nie oznacza to od razu konieczności wejścia na drogę sądową. Warto skorzystać z działających na rynku firm specjalizujących się w dochodzeniu odszkodowań komunikacyjnych. Skorzystanie z usług takiej firmy oznacza, iż doświadczeni i kompetentni specjaliści w zakresie dochodzeń odszkodowań reprezentują poszkodowanego w negocjacjach z firmą ubezpieczeniową. To skuteczna forma dochodzenia odszkodowania. W większości przypadków kończy się uzyskaniem znacznie większego odszkodowania niż to, które pierwotnie proponował ubezpieczyciel.

Czytaj Więcej