Ubezpieczenie krótkoterminowe niczym w zakresie nie różni się od polisy zawieranej na okres 12 miesięcy.

Obejmuje te same sytuacje i możemy skorzystać z takiej samej pomocy, co przy rocznym wariancie. OC w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym, które musi zachować ciągłość w każdym pojeździe. W przypadku niedotrzymania ciągłości zobowiązani będziemy do zapłacenia kary około 5 tysięcy złotych. Polisa ta jest odnawiana z roku na rok, a wysokość składki jest uzależniona w głównej mierze od marki samochodu, jego modelu, roku produkcji i wieku kierowcy.

Ubezpieczenia krótkoterminowe - co to jest?

Kiedy można wykupić ubezpieczenie krótkoterminowe?

Właściciele pojazdów zarejestrowanych czasowo mogą skorzystać z kupna polisy na 30 dni, krótkoterminowej. W tym czasie auto będzie sprzedawane, lub kupowane poza krajem albo pojedzie na stację diagnostyczną. Możliwość ta dotyczy również właścicieli komisów samochodowych, którzy muszą sprzedać samochód ubezpieczony. Ciągłość w składkach na ubezpieczenie każdego pojazdu, nawet tego z placu sprzedażowego według prawa musi być zachowana. Także pasjonaci i posiadacze historycznych pojazdów mogą ubezpieczyć samochód na 30 dni. Są to samochody starsze niż 40 lat i starsze niż 25 lat takie, które mają szczególną wartość historyczną. Muszą być wpisane do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ubezpieczenia krótkoterminowe są przydatne dla pojazdów rolniczych, budowlanych i leśnych, jak kombajny, karczowniki, ładowarki i koparki. Ich prędkość nie przekracza 25 km na godzinę. W tej sytuacji pojazdy wolnobieżne można ubezpieczyć do więcej niż 3 miesięcy. O krótszych polisach ubezpieczeniowych więcej znajduje się na naszej stronie: firmowybank.pl, a także informacje o najlepszych kontach firmowych.