Ubezpieczenia komunikacyjne to bardzo popularne produkty ubezpieczeniowe.

Niezwykle ważne jest OC, które umożliwia pokrycie szkód spowodowanych przez sprawcę zdarzenia drogowego przez firmę ubezpieczeniową. Nie zawsze jednak takie ubezpieczenie pokrywa całkowicie koszty stłuczki, wypadku lub innego zdarzenia. Istnieją bowiem sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe dokona tak zwanego regresu ubezpieczenia OC. Warto dowiedzieć się na czym polega taki regres i kiedy może zostać wykorzystany przez firmę ubezpieczeniową.

Jak działa regres ubezpieczenia OC? Wyjaśniamy!

Najważniejsze informacje na temat regresu ubezpieczenia OC

Oczywiście ubezpieczyciel zawsze wypłaci odszkodowanie osobie poszkodowanej, jednak później może skorzystać z regresu. Jest to prawo do zażądania od ubezpieczonego zwrotu części lub całości poniesionych kosztów w ramach danego zdarzenia drogowego. Firma może również zażądać zwrotu poniesionych kosztów leczenia osób poszkodowanych przez sprawcę. Całkowity regres polega na całkowitej wypłacie odszkodowania i zażądaniu zwrotu pełnej kwoty. Regres częściowy polega na wypłacie części odszkodowania i nakazaniu poszkodowanemu, aby pozostałą kwotę uzyskał od sprawcy.

Ubezpieczyciel korzysta z prawa regresu, na przykład gdy sprawca zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Sytuacja taka dotyczy również osób, które zbiegły z miejsca zdarzenia oraz oszustów, którzy próbują wyłudzić odszkodowanie. W niektórych sytuacjach, takich jak ucieczka z miejsca zdarzenia lub brak uprawnień do kierowania samochodem mogą wystąpić okoliczności wyjątkowe. W takim przypadku osobie ubezpieczonej przysługuje prawo do odwołania i wyjaśnienia okoliczności danej sytuacji.

Oczywiście wiele informacji na temat regresu ubezpieczenia OC można znaleźć w Internecie, na przykład na stronie http://najtansze-oc-ac.pl/regres-ubezpieczeniowy-oc-na-czym-polega/. Dzięki przydatnym informacjom dostępnym w sieci, można dowiedzieć się wiele na temat przypadków regresu oraz możliwości jego uniknięcia.